HOME     O FIRMIE     PERSONEL     USŁUGI     AKTUALNOŚCI     KONTAKT  
 
Jeleniogórski Ośrodek Medycyny Pracy oferuje Państwu

PEŁEN ZAKRES BADAŃ
 • medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne)
 • kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii (A, A1, B, B1, B+E, T, C, C1, D, D1, C+E, D+E, D1+E) oraz osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem
 • kandydatów na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających siê o uprawnienia do kierowania pojazdami
 • kierowców podlegających kontrolnym badaniom lekarskim, o których mowa w art. 122 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Świadectwa kwalifikacji)
 • osób ubiegających się o pozwolenie na broń i posiadających broń palną;
  w tym konsultacje:
    - psychiatryczna
  - okulistyczna
  - laryngologiczna lub inna wynikająca ze stanu zdrowia
  - psychologiczna z odrębnym orzeczeniem
  - uprawnionego lekarza internisty zakończona orzeczeniem

  PORADY SPECJALISTYCZNE I KOMPLEKSOWE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
 • okulistyki
    - komputerowe badanie pola widzenia
  - automatyczny pomiar ciśnienia Śródgałkowego (profilaktyka jaskry)
  - dobór szkieł korekcyjnych (recepta okularowa)
 • laryngologii
    - badanie videostroboskopowe krtani ze zdjęciem (diagnostyka zaburzeń głosu i wczesnych stanów
    nowotworowych)
  - tympanometria + badanie odruchów z mięśni strzemiączkowych (obiektywna ocena stanu ucha środkowego
    i częściowo wewnętrznego)
  - audiometria (badanie słuchu)
 • neurologii

  BADANIA LABORATORYJNE
 • hematologiczne
    - OB
  - morfologia (18 parametrów)
  - leukogram
  - retykulocyty
 • moczu
 • kału
    - badania kału na pasożyty
  - badania kału na krew utajoną
 • biochemiczne
    - aminotransferaza asparaginowa (AST)
  - aminotransferaza alaninowa (ALT)
  - a - amylaza w surowicy krwi
  - a - amylaza w moczu
  - białko całkowite
  - bilirubina całkowita
  - cholesterol
  - cholesterol HDL
  - glukoza
  - g - glutamylotranspeptydaza (GGTP)
  - kreatynina
  - kwas moczowy
  - magnez
  - mocznik
  - próba tymolowa
  - trójglicerydy
  - wapń
  - żelazo
  - całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)
 • koagulologiczne
    - czas protrombinowy
 • testy immunologiczne
    - antystreptolizyna 0 (ASO)
  - białko C - reaktywne (CRP)
  - czynnik reumatoidalny (RF)
 • toksykologiczne
    - koproporfiryny + kwas s - aminolewulinowy w moczu
 • inne badania
    - odczyn USR (WR)

  SZCZEPIENIA OCHRONNE
 • przeciwko:
  - grypie
  - WZW typu A, B
  - odrze
  - śwince
  - różyczce
  - tężcowi
  - boreliozie/kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowych/  Pobierz wzór skierowania na badania profilaktyczne do Jeleniogórskiego Ośrodka Medycyny Pracy
  Skierowanie na badania profilaktyczne do Jeleniogórskiego Ośrodka Medycyny Pracy
  Skierowanie na badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

  copyright © abiplus