HOME     O FIRMIE     PERSONEL     USŁUGI     AKTUALNOŚCI     KONTAKT  
 
Informujemy, że na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach, utraciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29.08.1958 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych ze względów sanitarno-epidemiologicznych od osób wykonujących niektóre zajęcia zarobkowe ( Dz.U. Nr 56 poz. 275 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie z 18.12.2001 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych ( Dz.U. 234 poz. 1975) uregulowało tryb wykonywania badań lekarskich dla osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie żywnością. Badania te z mocy wspomnianej ustawy, na zlecenie pracodawcy przeprowadza uprawniony lekarz medycyny pracy, wydając jako orzeczenie zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, / w miejsce dotychczasowych książeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych/.

copyright © abiplus